Sobre o Multics

Sobre o multics.

Click https://www.wikiwand.com/pt/Multics link to open resource.